اطلاعات تماس

اصفهان- خیابان جی- خیابان تالار- بالاتر از میدان روح ا..- مجتمع وحدت
031-32315406

031-32315493

برای ما پیام ارسال کنید

جهت ارتباط موثر و ارتقا کمی و کیفی مجله گاودار زیر نظر شرکت تعاونی دامداری وحدت درخواست ، پیشنهاد و انتقادات خود را برای ما از طریق فرم زیرارسال نمائید.

 

پیام فرستادن